Friday, April 25, 2008

Latest news from our school in Tuno East Greenland

Stort fællesbillede/relief. Most children very concentrated
Grønlandsk landskab. Greenlandic landscape
På jagt. Hunters in action.Her arbejdes med store smil på læberne. Very,very often big smiles.Lige som at sidde i fjeldet om sommeren. Beautiful mountains

Thursday the 17. of April, we ended our workshops in the school in Kuummiut, East Greenland.
A lot of fine things were produced in the four days.
Here are a few photos from the17. of april.
Please come and have a look at the school and the nature in Kuummiut. It isn't so expencive as you think INTERESTED: Look at


Torsdag den 17. april sluttede vores emneuge på skolen i Kuummiut, Øst Grønland. Mange fine ting blev produceret i denne uge.
Her er nogle få fotos fra sidste arbejdsdag. den 17. april
I kan jo komme og se skolen , og naturen omkring Kuummiut. Det er ikke så dyrt som I måske tror.
INTERESSERET se på: http://www.eastgreenland.com/
Carl