Sunday, September 27, 2009

Our little house in Kuummiut

Next week I move into our little house ... The big house must be ready so there will hopefully soon move a new teacher in the house. My wife and daughter moved to Denmark in June ... I miss them very much, also my two big kids ... I will stop as a teacher at the school in Kuummiut 1st January 2010. So if you are a teacher trained and can teach English and Danish there is job here in Kuummiut contact our Principal Mikkel Boassen if you are interested kuumalivarpik@greennet.gl I move to Denmark with my family ... We keep our little house , we will spend our holidays here in Kuummiut....

Here is the little house as it looked when I bought the 1st April 2009 ... I do not think the house has been painted in 25 years ... Fortunately, rotting wood is not so easy in polar regions .....

There had been smashed 3 windows in the house when I bought it .. I bought new windows for the house and had them sent up by air freight from Denmark ...

House painted in September 2009 ... I think it's been a part prettier


I am delighted to move into the house ... It has also been renovated insideSaturday, September 26, 2009

Piteraq

The last 24 hours we have had Piteraq (strong Føhns storm) in Kuummiut ... The wind is cold it comes from the ice cap and it is very dry. The humidity outside is now 26% HP.The barometer is rising, so The Piteraq will stop blowing over the next hours. In the village we see no people outside the houses because the wind chill is high. I have trouble keeping warm in my house ...

View west... seen from Kuummiut...
The majority of the vessels in the port has been moved to a place more sheltered.....

High waves in the normally calm inlet......The wind blows from the north west.... The inlet on the opposite side of Kuummiut, facing north west, so there is the strongest storm.... The sea is more white than blue.....


Tuesday, September 22, 2009

Lærer søges pr. 1. januar 2010

Vores skole søger lærer til ældstetrin: Engelsk og dansk, samt støttelærer for to elever i 6./7. klasse....pr 1. januar 2010


Kuummiini Alivarpik
Kuummiut
3913 Tasiilaq
Tlf. 984172 Fax 984101 Kumalivarpik@greennet.gl
Skolen:
Skolen er nyrenoveret i tidsrummet 2003-2005. Den er som en ny skole. Skolen ligger vestlige del af bygden. Den østlige del af skolen er på 2 etager. I stueetagen med 1 stor fælles lokale med tilhørende 3 grupperum samt én lille gymnastiksal med tilhø-rende bade rumme. 1.sal er med samme stor fælles med 3 tilhørende grupperum. 1 stor alt mulig rum. Den midterste del af skolen er stor åben areal med bibliotek, skolekøkken og lærerhjørne. Dertil kontor og pædagogisk rum. Den vestligste del af skolen er der computerafdeling, en stor fællesareal med tilhørende 3 grupperum. Der er internet muligheder i alle rum. Vi har 6 computere tilsluttet internet.
I vores skole mangler vi dækning af fagene fysik/naturfag, musik.Dertil ønsker vi flere uddannede lærere i fagene dansk, engelsk, fysik/naturfag, musik og formningKuummiini Alivarpik (Kuummiut skole) kommer til at have 76 elever i 2009/2010. Vi har 3 seminarieuddannede lærere, heraf 1 dobbeltsproget og 2 dansksprogede. Vi har 2 forskolelærere, 1 grønlandsk og 1 dansksproget. Derudover har vi 2 grønlandsk lærere, der har opnået lærerstatus gennem forskellige kurser. Så har vi 3 lokale timelærere og 1 pensioneret lærer som vi bruger ham som konsulentbestand med 9 uv.timer.Skolen har 7 klasser, hvor 4 af klasserne er sammenlagt i 2 klasser. . Rund regnet har vi klassekvotient som lyder på 11,1.
Når man arbejder på en bygdeskole, hvor elevtallet er så lille, kommer man rigtig tæt på hinanden. Man ved udmærket godt hvem man taler om, når der tales om en enkelt elev. Hvis der dukker et problem op omkring en elev, snakker man om den over en kop kaffe i frikvarteret. Om mere alvorlige problemer holdes der særskilt møde.2Ud over timerne på skolen, kan man supplere sin løn ved at undervise i skolens fritids- undervisning.Vi har en aktiv skolebestyrelse med 3 forældrerepræsentanter. Desværre har vi det svært med elevrepræsentanter.
Bolig:
Boligafdelingen varetages af boligkontoret i kommunen. De sørger for at der er boliger til de nyansatte. I bygderne betales der et boligbedrag, som udgør 1/3 af den fastsatte husleje. Vi råder over 7 ”tjenesteboliger” i Kuummiut. Alle boliger er til- sluttet til bygdens vandledningssystem, og har elkomfur. Kommunen sørger for dag- og natrenovation, hvortil man betaler ca. 375,00 kr. pr. kvartal.Ved tilflytning skal man betale et indskud, som udgør 3 måneders reel husleje. Dette beløb kan afdrages månedsvis over 1 år.Det kan anbefales at have anskaffet sig fryser, køleskab samt vaskemaskine.
Forsyninger:
KNI varetager vareforsyningen til bygden; men det må siges, at vareforsyning situa- tionen er meget anstrengt ved slutningen af skoleåret, hvorfor det kan anbefales at bestille frysevarer eller lignende udefra. Bygden fik en stor butik for snart 7 år siden og har ellers en stor lager/frysekapacitet.
Bygden er så godt beliggende, at vi har åbenvandsområde på Kuummiut fjorden hele året rundt. Det medfører fangst og fiskerimuligheder hele året rundt. Derfor har vi muligheder for frisk forsyning af herlige friskfanget forskellige fisk (torsk, rødfisk, havkat, hellefisk. Ørreder og skællaks om efteråret og tonsvis af ammasatter (lodde) om foråret, hvilket er usædvanligt i resten af kommunen.Der er masser af fuglevildt det meste af året. Desuden landes der hvaler om efter- året. Isbjørne og narhvaler er hellere ikke noget særsyn ved Kuummiut efterhånden. Der er ingen restriktioner på narhvaler her i kommunen, som man har i det resterende grønland. Der landes også masser af mattak fra fangsturene nordpå om sommeren.
Kommunekation/trafik:
Moderne kommunikationsmidler som f.eks. telefon, fax, internet og TV/radio er også i Kuummiut.I sommerperioden (ultimo juni – ultimo oktober) er der 1 ugentlig skibsanløb til Kuum- miut. Og der sejles flittig med joller/både mellem bygderne og byen hver dag. Bygde- skibet Johanne Kristina varetager vareforsyningerne i sommerperioden.Derud over beflyves Kuummiut hele året rund med helikopter. Om sommeren 1 x om ugen og om vinterperioden (september – maj) 2 x om ugen.
Bygdelivet:
Bygden, som er Grønlands 3. største bygd, ligger ca. 40 km. Nordøst for byen Tasiilaq. Hele året har man utal af muligheder for vandreture (trekking). Med båd kan man sejle til sagnomspundne steder, eller ligge i telt i den helt stille og storslået natur. Der er rigtige muligheder for alt slags fiskeri og sæl/fuglefangst omkring bygden.Sproget er østgrønlandsk, som afviger en del fra rigs grønlandsk. Lokalbefolkningen har en venlig og afslappet holdning til udefrakommende.Man har en nybygget moderne sygeplejerstation i Kuummiut, som er besat med én sygeplejerske og 2 sundhedsmedhjælpere. Der foretages daglige konsultationer. Hvis der er noget alvorligt på færden, hentes patienten som regel med helikopter. Og det tager kun ca. 10 minutter at flyve far Kuummiut til byen (Tasiilaq). Lægebesøg fra sygehuset i byen sker mindst 2 gange hver halve år. Tandlæger, plejere og tanstek- nikere kommer ligeledes gerne 2 gange årligt. Andre speciallæger kommer til byen hver eneste år, hvorpå man kan henvises til.
Kuummiut har én fiskefabrik, hvor der indhandles forskellige fiskearter.Når man bliver lærer i en bygd, kræver det, at man giver afkald på en masse komfort, som findes i byerne. MEN til gengæld kommer man tæt ind på hinanden på en eller anden måde end man gør i byerne. Man får meget mere tid til at være sammen og dermed være noget for hinanden. Man møder børnene på skolen på en måde og i byg- den på en anden måde. Ligeledes møder man deres forældre til hverdag, og kan snakke med dem og med stor og småt.
Mikkel Boassen Skoleinspektør
telefon 00299 984172
email: kuumalivarpik@greennet.gl
This blog spot is written in Danish...Please use google translate to choose your own language...

Tuesday, September 15, 2009

Monday, September 14, 2009

To Iceland

6'th class from the school Kuummiut will be on a trip to Iceland for 14 days ... In Iceland, students should try to go to school together with Icelandic children. There are many planned activities for the kids. They must learn to swim, and they will be recived inaudience by the presiden of Iceland ... It will be a great experience for the children ..

Parents and children waiting on the quayside in Kuummiut .. The kids will sail around. 40 km to Kulusuk ... From Kulusuk the children will go by airplane to Reykjavik ...
Tense and anxious girls waiting for departure ...

Jonathan is waiting in the boat ... Together with fater and mother...Now, all are ready and Niels prepares for departure ..Sunday, September 13, 2009

A cat and an oiltanker in Kuummiut

Today I saw a new cat in Kuummut .. Now there are two cats in Kuummiut ... A male and a female :-)

After a week of waiting, the tanker finally arrived to Kuummiut ... Previous Friday service station ran out of gas ... Monday we managed to get relief from Tasiilaq/Ammassalik..4000 liters ... I do not believe our combined diesel, kerosene and petrol tank was filled up ... The ship remained here only a few hours .. It usually take several days to get the tank filled up ...

Friday, September 11, 2009

First Row

A beutiful morning... Soft light...No wind...And Friday :-)

Thursday, September 10, 2009

It is several days since I've written on my blog. I've been pretty busy for several days and I've been tired in the evening ... I think I have been too much on the PC, it eats a lot of my time ... Here in Greenland, it is very expensive to use the Internet. .. I have paid a bill of 540 U.S. Dollars for 1 month's use of the Internet ... It's a lot of money for me .., But now there are some new photos from the past few days ..

Two days ago was caught a killer whale ... Here in East Grøndland you follow the old traditions .. hunters give away meat to all who want it....
Evening at the harbor....


There are many boats in the harbor ... Our tank station ran out of petrol, and it took 4 days before new supplies came ....

Sunset....


Empty drying racks....