Tuesday, September 22, 2009

Lærer søges pr. 1. januar 2010

Vores skole søger lærer til ældstetrin: Engelsk og dansk, samt støttelærer for to elever i 6./7. klasse....pr 1. januar 2010


Kuummiini Alivarpik
Kuummiut
3913 Tasiilaq
Tlf. 984172 Fax 984101 Kumalivarpik@greennet.gl
Skolen:
Skolen er nyrenoveret i tidsrummet 2003-2005. Den er som en ny skole. Skolen ligger vestlige del af bygden. Den østlige del af skolen er på 2 etager. I stueetagen med 1 stor fælles lokale med tilhørende 3 grupperum samt én lille gymnastiksal med tilhø-rende bade rumme. 1.sal er med samme stor fælles med 3 tilhørende grupperum. 1 stor alt mulig rum. Den midterste del af skolen er stor åben areal med bibliotek, skolekøkken og lærerhjørne. Dertil kontor og pædagogisk rum. Den vestligste del af skolen er der computerafdeling, en stor fællesareal med tilhørende 3 grupperum. Der er internet muligheder i alle rum. Vi har 6 computere tilsluttet internet.
I vores skole mangler vi dækning af fagene fysik/naturfag, musik.Dertil ønsker vi flere uddannede lærere i fagene dansk, engelsk, fysik/naturfag, musik og formningKuummiini Alivarpik (Kuummiut skole) kommer til at have 76 elever i 2009/2010. Vi har 3 seminarieuddannede lærere, heraf 1 dobbeltsproget og 2 dansksprogede. Vi har 2 forskolelærere, 1 grønlandsk og 1 dansksproget. Derudover har vi 2 grønlandsk lærere, der har opnået lærerstatus gennem forskellige kurser. Så har vi 3 lokale timelærere og 1 pensioneret lærer som vi bruger ham som konsulentbestand med 9 uv.timer.Skolen har 7 klasser, hvor 4 af klasserne er sammenlagt i 2 klasser. . Rund regnet har vi klassekvotient som lyder på 11,1.
Når man arbejder på en bygdeskole, hvor elevtallet er så lille, kommer man rigtig tæt på hinanden. Man ved udmærket godt hvem man taler om, når der tales om en enkelt elev. Hvis der dukker et problem op omkring en elev, snakker man om den over en kop kaffe i frikvarteret. Om mere alvorlige problemer holdes der særskilt møde.2Ud over timerne på skolen, kan man supplere sin løn ved at undervise i skolens fritids- undervisning.Vi har en aktiv skolebestyrelse med 3 forældrerepræsentanter. Desværre har vi det svært med elevrepræsentanter.
Bolig:
Boligafdelingen varetages af boligkontoret i kommunen. De sørger for at der er boliger til de nyansatte. I bygderne betales der et boligbedrag, som udgør 1/3 af den fastsatte husleje. Vi råder over 7 ”tjenesteboliger” i Kuummiut. Alle boliger er til- sluttet til bygdens vandledningssystem, og har elkomfur. Kommunen sørger for dag- og natrenovation, hvortil man betaler ca. 375,00 kr. pr. kvartal.Ved tilflytning skal man betale et indskud, som udgør 3 måneders reel husleje. Dette beløb kan afdrages månedsvis over 1 år.Det kan anbefales at have anskaffet sig fryser, køleskab samt vaskemaskine.
Forsyninger:
KNI varetager vareforsyningen til bygden; men det må siges, at vareforsyning situa- tionen er meget anstrengt ved slutningen af skoleåret, hvorfor det kan anbefales at bestille frysevarer eller lignende udefra. Bygden fik en stor butik for snart 7 år siden og har ellers en stor lager/frysekapacitet.
Bygden er så godt beliggende, at vi har åbenvandsområde på Kuummiut fjorden hele året rundt. Det medfører fangst og fiskerimuligheder hele året rundt. Derfor har vi muligheder for frisk forsyning af herlige friskfanget forskellige fisk (torsk, rødfisk, havkat, hellefisk. Ørreder og skællaks om efteråret og tonsvis af ammasatter (lodde) om foråret, hvilket er usædvanligt i resten af kommunen.Der er masser af fuglevildt det meste af året. Desuden landes der hvaler om efter- året. Isbjørne og narhvaler er hellere ikke noget særsyn ved Kuummiut efterhånden. Der er ingen restriktioner på narhvaler her i kommunen, som man har i det resterende grønland. Der landes også masser af mattak fra fangsturene nordpå om sommeren.
Kommunekation/trafik:
Moderne kommunikationsmidler som f.eks. telefon, fax, internet og TV/radio er også i Kuummiut.I sommerperioden (ultimo juni – ultimo oktober) er der 1 ugentlig skibsanløb til Kuum- miut. Og der sejles flittig med joller/både mellem bygderne og byen hver dag. Bygde- skibet Johanne Kristina varetager vareforsyningerne i sommerperioden.Derud over beflyves Kuummiut hele året rund med helikopter. Om sommeren 1 x om ugen og om vinterperioden (september – maj) 2 x om ugen.
Bygdelivet:
Bygden, som er Grønlands 3. største bygd, ligger ca. 40 km. Nordøst for byen Tasiilaq. Hele året har man utal af muligheder for vandreture (trekking). Med båd kan man sejle til sagnomspundne steder, eller ligge i telt i den helt stille og storslået natur. Der er rigtige muligheder for alt slags fiskeri og sæl/fuglefangst omkring bygden.Sproget er østgrønlandsk, som afviger en del fra rigs grønlandsk. Lokalbefolkningen har en venlig og afslappet holdning til udefrakommende.Man har en nybygget moderne sygeplejerstation i Kuummiut, som er besat med én sygeplejerske og 2 sundhedsmedhjælpere. Der foretages daglige konsultationer. Hvis der er noget alvorligt på færden, hentes patienten som regel med helikopter. Og det tager kun ca. 10 minutter at flyve far Kuummiut til byen (Tasiilaq). Lægebesøg fra sygehuset i byen sker mindst 2 gange hver halve år. Tandlæger, plejere og tanstek- nikere kommer ligeledes gerne 2 gange årligt. Andre speciallæger kommer til byen hver eneste år, hvorpå man kan henvises til.
Kuummiut har én fiskefabrik, hvor der indhandles forskellige fiskearter.Når man bliver lærer i en bygd, kræver det, at man giver afkald på en masse komfort, som findes i byerne. MEN til gengæld kommer man tæt ind på hinanden på en eller anden måde end man gør i byerne. Man får meget mere tid til at være sammen og dermed være noget for hinanden. Man møder børnene på skolen på en måde og i byg- den på en anden måde. Ligeledes møder man deres forældre til hverdag, og kan snakke med dem og med stor og småt.
Mikkel Boassen Skoleinspektør
telefon 00299 984172
email: kuumalivarpik@greennet.gl
This blog spot is written in Danish...Please use google translate to choose your own language...